Op basis van het eerder vastgestelde Plan van Aanpak en de drie thema’s: kwaliteitsbeleid, marktvergroting en promotie, heeft de Productgroep Peer het Jaarplan 2012 uitgewerkt. Dit jaarplan vermeldt de concrete promotieacties voor dit jaar: de campagne business-to-business gericht op Duitse supermarkten; het in kaart brengen van kansrijke exportlanden; het, in samenwerking met Frugi Venta, verkrijgen van toegang tot de markten India, Brazilië, VS en China; voortzetting van de monitor in het winkelschap.

In juni brengen de bestuursleden van de productgroep een bezoek aan vier regio’s: Midden-Nederland, Noord-Holland / Flevoland, Zeeland en Limburg. In deze eerste ledenbijeenkomsten presenteren zij het Plan van Aanpak en de acties uit het Jaarplan 2012. Na afloop is er gelegenheid tot discussie. Tijden en locaties van de bijeenkomsten staan binnenkort in Fruitteelt en op de NFO-website. Perentelers ontvangen een uitnodiging per e-mail.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 11 mei 2012 - 08:00