Drie kernpunten: kwaliteit, promotie en marktvergroting, houden perentelers onderling bezig. Het zijn onmiskenbaar de factoren die hen bindt. Dat bleek onlangs uit de vier landelijke bijeenkomsten van de Productgroep Peer. De perentelers konden zich als één man vinden in de tegenvallende kwaliteit in het winkelschap en het nut van de monitor die deze feiten weergeeft. Ook spraken zij over de noodzaak van het analyseren van het kwaliteitsverlies in de keten. Uit de kwaliteitsmonitor kwam naar voren dat er verbeterpunten in de teelt zijn, zoals het terugdringen van het aantal gebroken stelen. Maar ook in de volgende schakels in de keten is verbetering nodig.

De telers blijken evenzo behoefte te hebben aan de introductie van een merk met herkenbaar logo en zij onderschrijven het belang van een betrouwbare voorraadregistratie. Ze zijn het eens met het zoeken naar marktvergroting, maar dan liever in nabije landen in plaats van China of India. Het productgroepbestuur bespreekt de inbreng van de telers binnenkort met experts uit diverse schakels van de keten.

Perentelers zijn eveneens eensgezind als het gaat om het nemen van initiatieven. Die moeten uit de sector zelf komen, vinden zij, maar ze zien tegelijk in dat de sector zichzelf onvoldoende organiseert. De Productgroep Peer behaalt echter de grootste organisatiegraad van perentelers in Nederland. Het merendeel van de Nederlandse fruittelers is lid van de NFO en daarmee automatisch lid van de productgroep.

Met het verdwijnen van PT-taken moet de sector zelf investeren in promotie en onderzoek om die niet te laten verdwijnen. Een bedrijfstak zonder innovatie en zonder middelen om de bijzondere eigenschappen van het product aan klanten bekend te maken, verliest op den duur zijn positie en bestaansrecht. Het zal zonder wettelijke basis, zoals het PT was georganiseerd, nooit meer lukken om 100 procent van de sector te laten bijdragen aan het algemeen belang. Maar het is voor de Nederlandse fruitteelt funest als telers zich laten ontmoedigen door het kleine percentage free-riders dat profiteert van de diensten zonder te betalen. Productgroep Peer benadrukt om die reden dat wat perentelers ook bindt: de trots op hun product.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 juli 2012 - 05:30