Kleinfruittelers stemden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NFO Productgroep Houtig Kleinfruit in met de voorgestelde nieuwe opzet van de Productgroep. Uit oogpunt van efficiëntie is voorgesteld om de omvang van de Productgroepen Houtig Kleinfruit en Steenfruit te reduceren en deze productgroepen samen te laten vergaderen. De voorzitter wordt boventallig en volwaardig lid van het NFO-hoofdbestuur. De productgroepen blijven hun eigen vaktechnische programma uitvoeren en behartigen de belangen op zowel teelttechnische als marktgerichte aspecten. Productgroep Houtig Kleinfruit noemde de volgende speerpunten voor 2013: beheersing van de suzuki-fruitvlieg, verandering van de spuitdriftcijfers en het Activiteitenbesluit en goed ondernemerschap. Tevens gaf de groep het belang aan van een brede NFO-ledenbinding. Vooral met het verdwijnen van het PT is een sterke sectororganisatie als de NFO essentieel om een gezond ondernemersklimaat te behouden.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 09:00