Peter van Kampen is met ingang van januari 2012 kennisconsulent grootfruit van NFO en PT. In zijn jaarplan zijn vijf speerpunten opgenomen. Deze zijn in de laatste vergadering van het NFO-hoofdbestuur vastgesteld. De speerpunten staan zo dicht mogelijk bij de fruitteeltpraktijk en dragen onderzoek zo breed mogelijk uit.

De speerpunten

• Bodemleven, bodemweerbaarheid en bemesting.

• Nieuwe middelen en strategieën tegen ziektes en plagen zoals perenbladvlo en Phytophthora.

• De ontwikkelingen met betrekking tot vruchtboomkanker.

• Innovaties in mechanisering in de teelt.

• Fruit telen met minder residu.

Daarnaast houdt de kennisconsulent zich bezig met de wintervorst. Het verzamelen en verwerken van gegevens over de schade is een van zijn taken, naast het beantwoorden van vragen over hoe de schade beperkt kan worden.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2012 - 21:30