Met succes is gepleit voor een langere overgangstermijn voor de RUB-toelatingen. Staatssecretaris Henk Bleker meldde aan de Tweede Kamer dat met het Ctgb overeengekomen is dat de RUB-toelatingen niet op 1 juli 2012 worden ingetrokken, maar op 1 januari 2014. Daarna volgt een periode van achttien maanden aflever en opgebruik.

Om over twee jaar niet in dezelfde situatie te komen, moet duidelijk worden op welke wijze deze middelen beschikbaar kunnen blijven. De NFO heeft een aanvraag voor kalkmelk in Europa in voorbereiding en zal deze, zodra de criteria in april of mei bekend zijn, indienen bij de Europese Commissie. Met de eigenaren van de andere voor de fruitteelt belangrijke middelen, houdt de NFO contact. Eerste aandachtpunt op dit moment is de vaststelling van de procedure en de dossiervereiste in Europa.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 07:00