De Fruitacademie is in de fruitsector een bekend begrip aan het worden. Dat concludeerden de stakeholders eind maart tijdens een eerste evaluatiebijeenkomst. De deelnemers: NFO, het huidige fruitteeltonderwijs, HAS Kennistransfer, WUR PPO en Frugi Venta, bogen zich over de doelstellingen van de Fruitacademie in de komende jaren.

Op de korte termijn betekent dit een breed cursusaanbod; vakmensen betrekken; bbl-onderwijs vernieuwen; inschrijven via eigen website en een verdere digitalisering van het lesmateriaal.

De ambities voor 2016 staan onverminderd overeind. De Fruitacademie wil dan beschikken over één portaal waar alle fruit(teelt)kennis is gebundeld, waar kennisaanbod is voor de gehele fruitketen en voor alle niveaus. Het bedrijfsleven maakt dan deel uit van het onderwijsproces en is leidend in het aangeven van de opleidingsbehoeften, van basisvakkennis tot ondernemerschap.

De Fruitacademie is straks het keurmerk voor kwaliteit in kennis en -overdracht. Meer informatie: e-mail Ad Verbogt, projectleider Fruitacademie, ad.verbogt@rijnconsult.nl .

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 20 april 2012 - 08:00