Tijdens de in juni gehouden regionale ledenbijeenkomsten van de NFO bleek dat fruittelers serieus rekening houden met spuitdrift tijdens bespuitingen. Tegelijk maakten leden tijdens deze bijeenkomsten duidelijk welke maatregelen wel en welke niet inzetbaar zijn. Het is belangrijk voor verdere reductie van spuitdrift dat er nieuwe technieken ontwikkeld en erkend worden. Zo zijn het doppenclassificatiesysteem voor driftarme doppen in de fruitteelt erkend en krijgt de drierijige KWH-spuit naar verwachting op korte termijn een erkenning. De ontwikkeling van driftarme spuittechnieken en doppen en de toepassing hiervan in de praktijk moeten verder gaan. Daarom heeft de NFO dit voor 2013 ook ingebracht bij de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal zodat gelden beschikbaar komen om de ontwikkeling door te zetten.

Voor de fruitteelt is captan het middel dat als knelpunt voor het oppervlaktewater in de belangstelling staat. Dit jaar monitoren vier waterschappen in fruitgebieden op captan. Dit zegt wel iets over de omvang van de problematiek.

In de afgelopen jaren gaf beperkte en niet-uniforme monitoring geen gunstig beeld van captan. De NFO nam om die reden het initiatief om voor captan een plan van aanpak op te stellen om het middel te kunnen behouden. Naast een monitoring is een goede inzet van de beschikbare driftreducerende maatregelen nodig.

Uit de, op de Vakbeurs Fruitteelt gehouden, enquĂȘte door de toelatingshouders van captan, bleek dat meer dan de helft van de fruittelers die driftarme doppen gebruikt, tevreden is over deze doppen. Opvallend is dat bijna de helft van de fruittelers die deze doppen inzet dat niet alleen voor 1 mei doet of in de buitenste 20 meter, maar ze gedurende het gehele jaar gebruikt. Samen met PPO Fruit en diverse andere partijen werkt de NFO aan het inrichten van studiegroepen van telers die zich gaan richten op een veranderde toepassing van captan. Al deze inspanning hebben tot doel een voldoende breed middelenpakket, dat goed toepasbaar is, in de benen te houden zodat een kwalitatief goed product en een rendabele teelt in Nederland mogelijk blijven.

 

Jaco van Bruchem, beleidsmedewerker NFO, jvbruchem@nfofruit.nl

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 augustus 2012 - 12:30