Het project Beperking schaderisico Drosophila suzukii, is van start gegaan. In 2012 nam de NFO het initiatief om de nieuwe bedreiging voor de fruitsector aan te pakken. PPO Fruit kreeg van de NFO de opdracht een strategie op te zetten. Die is inmiddels uitgewerkt en begonnen.

De suzuki-fruitvlieg is een serieuze bedreiging voor de sector. Eind 2012 is voor het eerst deze fruitvlieg in Nederland waargenomen. Ervaring uit andere landen leert dat het jaar daarna de eerste, forse schadegevallen optreden. Deze fruitvlieg tast afrijpend fruit aan. Elke aantasting betekent gelijk een forse financiële schade.

Het huidige middelenpakket in Nederland is onvoldoende om dit insect te bestrijden. De NFO heeft daarom een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken voor vrijstelling van een insecticide. De NFO doet een beroep op het ministerie om te zorgen voor een gelijk speelveld voor de Nederlandse telers van zachtfruit met de ons omringende landen om dit insect tegen te gaan.

Met de gezamenlijke aanpak worden vóór het teeltseizoen ervaring en onderzoeken uit landen (waar de suzuki-fruitvlieg al enkele jaren voorkomt) gebundeld en vertaald naar de Nederlandse situatie. Voor telers is het belangrijk dat ze de juiste maatregelen nemen om aantasting te voorkomen en een gerichte bestrijding te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt een doordacht monitoringsnetwerk opgezet.

Productschap Tuinbouw en vijf afzet- en handelsorganisaties (Koninklijke Fruitmasters Groep, The Greenery, Sunberry International, Veiling Zaltbommel en Berry Brothers) hebben financiering toegezegd voor de gezamenlijke aanpak. LTO Vollegrondsgroente.net zet zich in voor financiering vanuit de aardbeiensector zodat een op elkaar afgestemde aanpak ontstaat om deze plaag het hoofd te bieden. Diverse andere afzet- en handelsorganisaties zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten.

In Nederland worden diverse Nederlandse namen voor de Drosophila suzukii gebruikt. Besloten is om het beestje een officiële Nederlandse naam te geven: suzuki-fruitvlieg.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 09:00