Sinds een jaar is Eric Neelen in Zevenbergschen Hoek volledig kleinfruitteler. De ongeveer 9 hectare rode bes vergen dusdanig veel tijd dat hij z’n nevenfunctie bij een groothandelaar van kleinfruit heeft beëindigd. Deze omgeving heeft er wel toe geleid dat hij zo’n tien jaar geleden een deel van het areaal akkerbouw heeft vervangen door rode bes. “In 2006 hebben mijn vrouw en ik het familiebedrijf voortgezet. We hadden toen alleen akkerbouw. Het areaal was daar echter te klein voor. Daarom heb ik in 2007 circa 6000 m2 ingeplant met rode bes en vandaaruit de rode bes langzaam uitgebreid tot wat het nu is. Akkerbouw is nu alleen nog ondersteunend.” Zijn adviseur leerde hem de kneepjes van het vak. “Ik heb daar veel aan gehad. Hij heeft mij ook geïntroduceerd in het netwerk van de fruitteelt. De NFO was daar een onderdeel van. Ik ben toen dus ook direct lid geworden van NFO.”

Vooral op teelttechnisch gebied voelt hij zich verbonden met de NFO en gaat regelmatig in op verzoeken. “Ik word nog wel eens benaderd om deel te nemen aan een proef of een reportage. Onlangs was de HKF Spuitlicentiebijeenkomst op mijn bedrijf.” Drie jaar geleden nam hij deel aan de NFO-training Marktgericht Ondernemen, een voorloper van het TOP-programma. “Dat was een vruchtbare training! Er werd je een spiegel voorgehouden, waardoor je bedrijfseconomisch kunt kijken naar je eigen bedrijf, ook op de wat langere termijn. Heel nuttig! En ik heb er leuke contacten aan overgehouden!” Hij vond het destijds een verstandige keus van NFO om fruitspecifieke speerpunten te benoemen en zich daarop te richten. “Dan kan LTO de rest doen. Dingen dubbel doen, is niet zinvol.”

 

Iedere twee weken stelt een NFO-lid zich aan u voor. Wat houdt hem/haar bezig en waarom is hij/zij NFO-lid? Wilt u ook een keer deelnemen? Neem dan contact op met Andrea Disco.

Dit bericht is geplaatst op maandag 3 december 2018 - 10:04