Dit najaar komt voorlichtingsmateriaal over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar. De NFO heeft zitting in de stuurgroep in het project van FNV bondgenoten waarin dit ontwikkeld wordt. De NFO vindt het belangrijk dat telers veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en neemt daarom ook deel aan dit project.

Tijdens de bijeenkomsten is bevestigd dat de risicobeleving in de agrarische sector over gewasbeschermingsmiddelen sterk verschilt met die van de FNV, CNV en de ingehuurde arbodeskundige. Verdieping in dit onderwerp brengt ook nieuwe inzichten met zich mee. Op etiketten van veel gebruikte middelen in de fruitteelt zoals captan, Calypso en Insegar staat op de verpakking dat ze mogelijk kankerverwekkend zijn. Dit is voor de arbodeskundige aanleiding om spuitmaskers voor te stellen. Een ander punt is het gebruik van veiligheidsinformatiebladen die heel veel sectoren gebruiken, maar niet in de agrarische sector. In deze bladen, die terug te vinden zijn op www.fytostat.nl , staat informatie op welke manier telers veilig kunnen werken met gewasbeschermingsmiddelen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 - 15:30