De vorst van begin februari heeft harder uitgepakt dan vooraf was ingeschat. Te meer omdat we al een weekje vorst hadden voordat de zeer strenge vorst inviel. Op basis van het beeld tot nu toe, ziet het er naar uit dat Flevoland en Noord-Holland, de regio’s die ook in 2005 door strenge vorst werden getroffen, de meeste schade hebben. De symptomen van de vorstschade komen nu wel in veel meer regio’s voor zoals in Utrecht en Gelderland. Afgelopen dinsdag bezochten we vanuit het hoofdbestuur samen met een aantal kringbestuursleden van kring Flevo-Noord enkele bedrijven in Flevoland.

De schade aan de knoppen is wijd verspreid en de vrees voor uitval van delen of gehele fruitopstanden, is groot. Vooral bij peren komt massaal bruinverkleuring voor op zowel onderstammen als stammen. Tussen bedrijven, op korte afstand van elkaar, is de ernst van de symptomen behoorlijk verschillend. Het beeld is dus vrij grillig. Bij appel is de situatie over het algemeen veel gunstiger. Bij Kanzi en Junami verwachten we wel problemen.

Het is belangrijk om nu nauwkeurig zicht te krijgen op de symptomen en de verwachte schade. Alle NFO-kringen hebben deze week een inventarisatieformulier ontvangen met het verzoek de inventarisatie met spoed op te stellen. Aan de hand van de inventarisatie willen we zo snel mogelijk een eerste inschatting maken van de oogstderving in 2012 en meer zicht krijgen op de eventuele gevolgen aan opstanden Dat we dit jaar te maken krijgen met een oogstreductie als gevolg van de vorst is al wel duidelijk. Op individuele bedrijven kan de schade dusdanig zijn dat er nauwelijks nog sprake van een oogst zal zijn. De impact voor de ondernemers zal groot zijn.

Zorgelijk is de beperkt opgebouwde dekking binnen de vorstschadeverzekeringen. De NFO gaat ervan uit dat beschikbare budgetten niet voldoende zullen zijn om de schade te kunnen uitkeren. Ook is de dekkingsgraad in de sector van de recent opgestarte verzekeringen nog beperkt.

De NFO is niet gerust op de uitkomst en houdt rekening met serieuze vorstschade in de fruitteeltsector. De NFO zal alle mogelijkheden benutten om de getroffen ondernemers zo goed mogelijk bij te staan en van dienst te zijn.

 

Siep Koning, directeur NFO

skoning@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 februari 2012 - 08:30