De NFO vindt dat VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks vorige week een moedig pakket hebben opgesteld dat goed is voor Nederland. De voorgestelde maatregelen stellen de financiële stabiliteit van Nederland veilig en dragen bij aan het herstel van ons internationale imago. Bovendien worden hervormingen doorgevoerd op het gebied van woning- en arbeidsmarkt. De pijn van het akkoord wordt verdeeld over alle partijen waarin ondernemers in de fruitteelt ook hun deel aan bijdragen.

Akkoord treft fruitsector

Het akkoord raakt ook de fruitteeltbedrijven. Daar is de NFO niet gelukkig mee omdat het economisch al zo moeizaam gaat in de fruitsector.

Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd. Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden, wordt de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk verhoogd. Dit zorgt in 2013 voor 500 miljoen euro extra inkomsten bij de overheid.

Daarnaast wordt het hoge BTW-tarief in oktober 2012 met twee procentpunt verhoogd van 19 naar 21 procent. Dit leidt tot extra belastinginkomsten van 4,1 mld. euro in 2013. De fruitteler krijgt ermee te maken bij de aanschaf van onder meer meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en de inkoop van diensten. Het lage BTW-tarief van 6 procent blijft ongemoeid. Onder het lage tarief vallen veel voedingsmiddelen. Deze worden dus niet duurder, hetgeen positief is om de consumptie van onder meer fruit op peil te houden.

Een aantal reserveringen voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt ingehouden. Dit levert de overheid 430 mln. euro op. De bankenbelasting wordt verdubbeld waardoor de opbrengst toeneemt van 300 naar 600 mln. euro. Dit heeft gevolgen voor de tarieven die de banken hanteren aan hun klanten.

Vergroeningpakket

Het akkoord bevat ook een voorstel voor een fiscaal vergroeningpakket onder meer om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken door energieproducten zwaarder te belasten. Het gaat dan om de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater, eurovignet (totale opbrengst 890 mln. euro). Ook verhoging van de accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank staan gepland (opbrengst 625 mln. euro).

De afschaffing van de vrijstelling van accijns voor rode diesel gaat de fruitteler vooral raken. In één klap gaat de dieselolieprijs omhoog. Wanneer dit vergroeningpakket ingaat is nog niet bekend.

De vergoeding voor woon-werkverkeer wordt ook belast. De huidige belastingvrije vergoeding van maximaal 0,19 cent per kilometer wordt afgeschaft.

Er komt wel 200 miljoen euro extra geld vrij voor stimulering in verduurzaming van de economie, onder meer voor meer woningisolatie en duurzaam bouwen. Er komt ook een onderzoek naar het onderbrengen van zonnepanelen onder het lage BTW-tarief.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 mei 2012 - 10:30