Nu de grenzen naar China, mede dankzij de NFO, open zijn voor Nederlandse Conference kijkt de telersorganisatie alweer verder naar nieuwe afzetmarkten. Nieuwe doelmarkten zijn Noord- en Zuid-Amerika (met name Brazilië en de VS), Zuid-Afrika en landen als Zuid-Korea en Vietnam. Dat zei de kersverse NFO-voorzitter Michiel Gerritsen vrijdag 16 mei in zijn jaarrede op de ALV van de NFO. Daarnaast pleitte hij voor voortzetting van de kwaliteitsmonitoren voor Elstar en Conference en promotie van deze rassen op de huidige Europese markten.

Naast deze marktgerichte activiteiten zijn plantgezondheid, arbeid en lastenverlichting dé speerpunten waar de NFO aan werkt. Gerritsen onderstreepte dit met voorbeelden. Zo kwam het afgelopen jaar mede door de inzet van de NFO de piekarbeidregeling tot stand, zijn keiharde cijfers over de WW-premie voor piekarbeid boven tafel gekomen en is, samen met verzekeraars, een voorstel voor verlaging van de assurantiebelasting ingediend bij de EU. Op gebied van gewasbescherming vindt de NFO dat er naast de noodzaak van het aanpakken van emissie vanuit maatschappelijk oogpunt, gericht moet worden toegewerkt naar verminderde afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Wel moet Nederland in de pas blijven lopen met de EU-regelgeving voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. “Een majeure opgave voor de sector, die een nationale aanpak binnen de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen verdient”, aldus de NFO-voorzitter.

Tot slot prees hij de sector om het ‘noest doorzetten van de ondernemingen en het zich aanpassen aan veranderende omstandigheden’. Als voorbeeld noemde hij de voortgaande schaalvergroting, de omschakeling naar andere fruitsoorten en het soms zeer ver doorvoeren van specialisatie. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:31