Werkgeversorganisaties, waaronder NFO, hebben vanmiddag de aftrap gegeven voor de campagne ‘Zo werkt het niet’. Namens alle deelnemende organisaties is het manifest ‘Zo werkt het niet!’ aan de Vast Kamer Commissie van SZW in de Tweede Kamer overhandigd. Zachtfruitteler Robert van der Meer (links op de foto →) sprak namens LTO/NFO over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor zijn bedrijf.

Foto: Petitie aanbieders en Vaste Kamer Commissie SZW in beeld met petitie.

In het manifest luiden werkgevers de noodklok over de regeling voor tijdelijk werk in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De werkgeversorganisaties vinden vooral de invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen, het fors verhogen van de ww-premie voor tijdelijke contracten als gevolg van het afschaffen van de ww-sectorfondsen en de beperking op de flexibiliteit bij oproepcontracten onaanvaardbaar.

Aandachtig gehoor leden van leden van de vaste kamercie SZW bij aanbieden van de petitie.

De nieuwe wet maakt dat seizoenarbeid fors duurder gaat worden. Het Kabinet wil vanaf 2020 dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Maar werkgevers met tijdelijke seizoenarbeid kunnen niet de keuze maken om seizoenkrachten een vast dienstverband te geven. In het manifest ‘Zo werkt het niet!’ wordt dit nogmaals duidelijk gemaakt.

De campagne ‘Zo werkt het niet!’ is een initiatief van Cumela Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, Koninklijk Horeca Nederland, LTO Nederland – en de vakorganisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht -, De Nederlandse Veiligheidsbranche, MKB-Nederland, RECRON en VNO-NCW. Zie de website zowerkthetniet.nl voor meer informatie en verhalen van de ondernemers zelf.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 december 2018 - 17:56