Het kabinet stuurde eind vorige week een brief naar de Tweede Kamer over de toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s), het Productschap Tuinbouw is één van de vele PBO’s. Dit als reactie op de motie van Charlie Aptroot, lid van de VVD-fractie, van eind vorig jaar waarin hij verzocht om afbouw van de PBO’s. Daarnaast diende Aptroot deze week een initiatiefwet in waarin de opheffing van de PBO’s en overheveling van de taken naar de overheid staat geregeld.

De NFO vindt dat de fruitsector collectieve zaken, zoals praktijkonderzoek, zelf kan aanbesteden en niet zoals Aptroot wil dat ons deze mogelijkheid wordt ontnomen en dat de overheid die taken oppakt.

De discussie draait om de publieke taken die de productschappen nu uitvoeren en die uitgevoerd moeten blijven worden. De ministers Henk Kamp en Maxime Verhagen stellen in hun brief aan de Kamer twee mogelijke opties voor. De eerste is om deze taken onder te brengen bij één, nieuw in te stellen, openbaar lichaam voor de gehele agrarische sector. De andere optie is om de publieke taken onder te brengen bij een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Het belangrijkste verschil tussen een openbaar lichaam en een ZBO is dat een ZBO geen bevoegdheid heeft om zelf taken op zich te nemen. Een ZBO mag alleen scherp gedefinieerde taken uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de minister. Een ander verschil tussen een ZBO en een openbaar lichaam is de financiering. De financiering van het openbaar lichaam vindt plaats door het bedrijfsleven via een heffingensysteem, echter met uitzondering van de medebewindstaken die de overheid betaalt. Bij een ZBO financiert de Rijksoverheid de wettelijk toegekende taken. Wel is het mogelijk dat het ZBO de bevoegdheid krijgt (een deel van) de kosten via het profijtbeginsel door te belasten aan de betrokken sectoren.

De NFO is vóór behoud van directe invloed op de taken die de op te richten organisatie krijgt. Dit is het beste geregeld bij een openbaar lichaam voor de gehele agrarische sector. Alleen dan kan de sector zelf beslissen of hij collectieve zaken voor de sector oppakt. Een ander voordeel is dat door de directe contacten met het bedrijfsleven een openbaar lichaam snel kan reageren en dat het nauw aansluit bij de behoeften van de sector. De NFO verwacht dat de overheid na de Tweede Kamer verkiezingen tot een besluit komt over de PBO’s.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juni 2012 - 12:30