De nieuwe versie van GlobalGap schrijft voor dat na het begin van de bloei geen onbewerkte mest meer mag worden uitgereden in de fruitteelt. Dit betreft ook dus ook het aanwenden van drijfmest. De NFO is in overleg of hiervoor dit jaar nog een oplossing kan worden gevonden. Op verzoek van de NFO wordt op korte termijn een verzoek ingediend bij Het GlobalGap-bestuur in Keulen om drijfmest geïnjecteerd te mogen toedienen in combinatie met een wachttijd van zestig dagen tot de oogst. Verwacht wordt dat hierover in april nog uitsluitsel komt. Daarnaast wordt een traject opgestart om de resterende knelpunten in beeld te brengen en vervolgens te bezien of deze moeten en kunnen worden opgelost.
Los van een eventuele oplossing is het raadzaam om hier zo veel mogelijk niet afhankelijk te zijn. Dit kan op de volgende manieren. Indien mogelijk wendt de mest dan aan voordat de knoppen zijn uitgelopen. Telers waarbij het GlobalGAP certificaat voor 1 juli 2016 verloopt,  kunnen een inspectie aanvragen voor 1 mei tegen de huidige versie van de GlobalGAP.  In deze versie speelt het verbod op bemesting na de bloei nog niet. Wellicht lost dit het probleem op korte termijn voor een deel van de telers op. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 april 2016 - 17:32