Het kabinet heeft volgens de NFO in de begroting voor 2014 gekozen voor het minst van alle kwaden. Het bedrijfsleven wordt relatief ontzien, maar de pijn van de recessie wordt nog hevig gevoeld.

Het vertrouwen van de NFO in het kabinet blijft broos. De toegezegde lastenverlichting voor bedrijven gaat niet door. De verhoging van de accijns voor de bedrijven blijft schadelijk voor de economie.

In een periode van voorzichtig economisch herstel, moet de agrarische sector niet afgeremd worden, maar juist worden gestimuleerd is ook de mening van de NFO. Hogere lasten voor het bedrijfsleven, ook al lijken die beperkt, werken averechts. Daarom wil de NFO geen nieuwe lastenverzwaringen voor de land- en tuinbouwbedrijven. Het behoud van een sterke concurrentiepositie van bedrijven is essentieel. Dit is de algemene reactie van de NFO in een reactie op de Rijksbegroting 2014.

De NFO vindt het een goede zaak dat fiscale regelingen zoals de Landbouwregeling (btw) gehandhaafd blijven. Ze vreest echter dat de agrosector aan groeikracht verliest als nieuwe lastenverzwaringen doorgaan, zoals een hogere accijns op diesel (3 cent per liter extra) en een toekomstige beperking van de zelfstandigenaftrek.

Het kabinet wil voorgenomen bezuinigingen (per 2015) op de zelfstandigenaftrek voor kleine ondernemers verzachten, maar de NFO wil de aftrek helemaal intact houden. Het is onbegrijpelijk dat de politiek zo lichtzinnig omspringt met ondernemerschap.

De NFO constateert verder dat de budgetten om vernieuwingen in de land- en tuinbouw toe te passen, gestaag omlaag gaan. De invloed van de overheid op het duurzamer maken van de gehele land- en tuinbouwsector wordt steeds kleiner. Uit de rijksbegroting blijkt dat de NVWA het met steeds minder Rijksmiddelen moet doen. Anderzijds wordt aangekondigd dat de NVWA-tarieven, die doorberekend worden aan het bedrijfsleven, fors omhoog moeten. Per saldo leidt ook dit tot hogere lasten van het bedrijfsleven.

De NFO pleit ervoor dat de Tweede Kamer deze plannen drastisch bijstelt.

Tot slot: de bezuinigingen van het kabinet op de eigen overheidsorganisatie zijn op hun plaats. Daar moet het kabinet de komende jaren mee doorgaan in plaats van de lasten te verzwaren voor het bedrijfsleven.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 27 september 2013 - 11:55