“Voor het onderwerp gewasbescherming ben je bij mij aan het juiste adres.” Zo presenteerde VVD-kamerlid Helma Lodders, die onder meer landbouw in haar portefeuille heeft, zich tijdens de Alliance klantenavond. Op uitnodiging van Alliance ging Lodders in gesprek met fruittelers en siertelers, van wie er die avond ruim 200 aanwezig waren in Tuil bij chrysantenkweker Marcel Leeuwis. Lodders gaf in haar visie aan dat de agrarische sector een zeer belangrijke economische pijler is. “Het is een efficiënte sector met een hoge productiviteit en ze is innovatief. Ik pleit voor meer waardering van de agrarische sector. Het is een topsector voor de Nederlandse economie. Ik zie ook een te bescheiden sector. Daarnaast zie ik wel Marjan Thieme (Partij voor de dieren red.) en de natuurorganisaties.” Dat is niet goed voor de sector en er worden volgens Lodders te vaak beslissingen genomen op basis van een onderbuikgevoel. Er wordt niet geregeerd op feiten. “Gewasbeschermingsmiddelen worden door links eigenlijk aangeduid als gif.” Linkse partijen voeren vaak een discussie op dezelfde manier, meent Lodders. Verder benadrukte zij dat het belangrijk is om juist wel te vertrouwen op een onafhankelijke autoriteit zoals het Ctgb en de Efsa.
Bert den Haan en Marc André de la Porte stelden namens de NFO de kwesties assurantiebelasting, rode diesel en kentekenverplichting aan de kaak. Bert den Haan vraagt zich af of informatie die bijvoorbeeld de NFO neerlegt in Den Haag wel goed aankomt. De NFO-woordvoerders: “Uw collega (PvdA’er Henk Leenders tijdens de ALV NFO-Kring Midden-Nederland red.) wist niet dat je geen middelen mag kopen in België. Wij informeren de Kamer hierover, maar wat gebeurt hiermee?” Lodders: “Ik stel informatie vanuit de sector zeer op prijs. We delen tegenwoordig ook informatie met bijvoorbeeld Alliance.” Ze gaf aan dat de mensen die nu in Den Haag zitting hebben, doorgaans weinig verstand hebben van de landbouw. De informatie dient dus hapklaar aangeleverd te worden. “Lever het aan in de taal van Goede Tijden Slechte Tijden”, ofwel Jip en Janneke taal. Dit leverde in de zaal wat rumoer op aangezien de telers toch wel hadden verwacht dat er wat meer expertise in de TK zou zitten.

Over het referendum betreffende de Oekraïne op 6 april wilde Lodders het volgende kwijt. “Ik zie wel degelijk kansen door voor te stemmen, ook zakelijk gezien. Het is ook belangrijk vind ik om aan de randen van Europa rust te creëren.” Zoals de Oekraïne en de vluchtelingenlanden.


In een volgend Fruitteelt-nummer volgt een artikel over de Alliance klantenavond.

Gastspreker en oud doelman Hans van Breukelen gaf de zaal tijdens zijn lezing nog een dosis positivisme mee. “Wees trots. Jullie dragen bij aan de economie. De consumenten eten jullie product!”  Het is in de sector echter niet altijd rozengeur en maneschijn. Hij benadrukte dat klagen een beetje menseigen is, maar gaf wel een nuance mee: “We kunnen klagen wat we willen, het helpt niks en het geeft je een kleregevoel.” 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 maart 2016 - 20:29