De NFO, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht hebben voor een nieuwe periode het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ afgesloten. Het convenant is gisteren op Dé Fruitteelt Vakbeurs ondertekend door (v.l.n.r.) Guus Beugelink, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Marc André de la Porte, voorzitter van de NFO-kring Midden-Nederland en Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht.
André de la Porte: “De Utrechtse fruitteeltsector is tevreden over de samenwerking met het hoogheemraadschap en de provincie Utrecht in de afgelopen jaren en wil zijn verantwoordelijkheid blijven nemen om in openheid gezamenlijk te werken aan het terugdringen van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater”. Mede dankzij het convenant is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater afgenomen. Beugelink: “We verwachten dat we dit in de loop van de jaren ook in het oppervlaktewater terugzien, maar zover is het nog niet”.

Het nieuwe convenant loopt tot 2020 en betekent een voortzetting van de bestaande projecten, waaronder de erfemissiescan. Ook zal op termijn de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in de provincie Utrecht van start gaan. Daarnaast is de provincie Utrecht op zoek naar enkele geschikte fruitteeltlocaties in grondwaterbeschermingsgebieden om haar monitoringsmeetnet uit te breiden. Dit om in beeld te brengen of gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt een potentieel risico vormen voor de drinkwaterkwaliteit.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 januari 2018 - 14:01