Delphy, Van Iperen en Meeuwse Handelsonderneming hebben met subsidie van de provincie Zeeland het Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF) in Zeeland opgericht. De drie bedrijven willen het kennisplatform gebruiken om innovaties voor met name de Zeeuwse fruitsector verder te ontwikkelen.
Op diverse praktijkpercelen zullen proeven worden opgestart en de kennis die hieruit voortvloeit, zal worden gedeeld via een digitaal kennisplatform. Ook kunnen op het platform ideeën voor proeven worden gedeeld met andere telers en toeleveranciers. Tijdens demonstratiedagen kunnen telers de proeven bezoeken en worden resultaten gepresenteerd.
Frank Eerland van Van Iperen legt uit dat het project, met subsidie van de provincie Zeeland, vooral gericht is op de Zeeuwse fruitteelt, maar dat de opgedane kennis breed zal worden gedeeld.  De onderwerpen voor proeven zijn vooral gericht op knelpunten die in de Zeeuwse fruitteelt spelen. Zo zal er een proef worden opgestart over de beschikbaarheid en het omgaan met zoet irrigatiewater.
Op het gebied van de teelt zal onderzoek worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld chemie-arme teeltmethoden en de inzet van groene middelen. In het kader hiervan zal er veel aandacht zijn voor de rol die bemesting hierin speelt. Ook wordt er gekeken naar de introductie van nieuwe perenrassen die geschikt zijn voor het Zeeuwse klimaat.
Het subsidietraject van de provincie Zeeland loopt twee jaar. Eerland ziet dit vooral als een steun in de rug in de opstartfase. Het is de bedoeling dat het Kennis- en Innovatieplatform ook daarna blijft bestaan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018 - 17:43