Om meer bewustwording te creëren onder fruittelers over de noodzaak tot verandering en ontwikkeling naar meer marktgericht ondernemen, is de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een samenwerkingstraject aangegaan met Rabobank, LEI Wageningen, Wageningen UR en de NFO-scholingsadviseur.

“De omgeving verandert, niet mee veranderen is een risico dat ondernemers zich niet kunnen permitteren” zo markeerde Marcel Man (sectormanager fruitteelt bij de Rabobank) de start van het project ‘Telers in bloei’.
Uit diverse onderzoeken is te concluderen dat veel fruittelers, net als veel andere agri-ondernemers, meer uit hun onderneming kunnen halen door hun onderneming beter te laten aansluiten op de markt. Dit vraagt meer ondernemerschap.

“Met de aanpak ‘Telers in bloei’ willen we aan de ondernemers (en hun ketenpartijen) de urgentie van het probleem aangeven”, aldus Janneke van de Velde, beleidsmedewerker van NFO. De samenwerkende organisaties willen het komende jaar fruittelers inspireren door mooie voorbeelden van innovatieve ondernemers te delen. Daarnaast is de ambitie om ondernemers wegwijs te maken in de diverse mogelijkheden (workshops, cursussen en netwerken) die er zijn om zich verder te ontwikkelen. Tevens worden met enkele ondernemers praktijk business cases ontwikkeld. Dit alles om te zorgen voor meer bloeiende fruitteeltondernemingen.

Klik hier voor het inschrijfformulier of neem voor meer informatie contact op met de NFO via info@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 november 2013 - 19:37