Op Proeftuin Randwijk wordt volgende week een start gemaakt met de aanleg van een nieuw proefperceel voor sleuventeelt bij peer. Het perceel zal gebruikt worden om onderzoek te doen naar de effecten van droogtestress bij Conference.
De afgelopen twee jaar voerde WUR-onderzoeker Rien van der Maas al onderzoek uit naar de effecten van droogtestress bij appel. Opvallend was dat extreme droogtestress tijdens de celdelingsperiode nauwelijks invloed had op de vruchtmaat, maar wel op de scheutgroei. (Lees ook: ‘Scheutgroeireductie bij appel door waterstress’). Appels zijn niet zo gevoelig voor droogtestress, omdat ze geen water verdampen. Peren verdampen wel water en zijn dus wel gevoelig voor waterstress. Daarom hebben peren bij vochttekort watergiften nodig om voldoende vruchtmaat te halen. Waar het omslagpunt ligt om afdoende scheutgroeiremming te creëren in combinatie met voldoende vruchtgroei, zal op het nieuwe perceel worden onderzocht.

Van der Maas: “Dat peren gevoelig zijn voor waterstress wat betreft scheutgroei en vruchtgroei wisten we al uit de literatuur. Door droogte en onvoldoende watergift kunnen peren onvoldoende groot worden en niet de gewenst omvang krijgen van 65 tot 75 millimeter. Veel perentelers hebben waarschijnlijk niet eens in de gaten dat hun peren te klein blijven door een te droge ondergrond in de weken vóór de pluk.”
De sleuven op het perceel worden circa 30 cm breed en 50 cm diep, waardoor sneller droogtestress ontstaat. Met Watermarks zal de droogtestress in de bodem worden gemeten. In periodes met veel neerslag wordt het overtollige water opgevangen, wat inzicht geeft in drainage en verdamping.

Het onderzoek heeft een looptijd van vier jaar. Het wordt uitgevoerd in opdracht van Topsector Tuinbouw en Fruitpact en in samenwerking met VGB Watertechniek en Bodata. De Den Ouden Groep heeft het substraat samengesteld. De eerste resultaten van het onderzoek naar droogtestress bij peren zullen op het einde van het tweede onderzoeksjaar bekend gemaakt worden.

Van der Maas: “De sleuventeelt is hier onderzoeksfaciliteit, maar is ook bij een enkele pilot in de praktijk toegepast. Dat betreft een teler uit Cothen die last had van honingzwam in de bodem en het systeem gebruikt heeft om schone grond in de sleuven te brengen, waardoor de grond weer gezond werd. Momenteel wordt het perceel aangeplant.”

Zie ook: fruitpact.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 mei 2018 - 16:06