Vanuit een infectieperiode eind mei dit jaar is in de praktijk op verschillende bedrijven aantasting met zwartvruchtrot ontstaan. Aangenomen wordt dat vruchtjes in de eerste acht weken het meest gevoelig zijn voor een zwartvruchtrotinfectie, maar het verloop van de schimmelziekte is vaak grillig en voldoende kennis over infectie en preventiemogelijkheden in de boomgaard ontbreekt. Om deze kennis uit te breiden is in april 2018 op initiatief van de NFO de PPS Vruchtrot/Zwartvruchtrot gestart onder leiding van Marcel Wenneker (WUR).
Begin juni zijn de eerste infectieproeven met zwartvruchtrot in de boomgaard uitgevoerd. Met hulp van plastic zakjes werden gunstige omstandigheden voor een zwartvruchtrotinfectie gecreëerd. Binnen twee tot drie weken vertoonden de meeste vruchten symptomen van zwartvruchtrot.
Volgende week wordt deze proef herhaald om te onderzoeken hoe gevoelig oudere vruchtjes zijn voor infectie. “Nu wordt op basis van lab-proeven aangenomen dat vruchtjes voornamelijk in de eerste acht weken geïnfecteerd kunnen worden met zwartvruchtrot. Het is voor het eerst dat we dit nu ook in de praktijk onderzoeken”, licht WUR-onderzoeker Marcel Wenneker toe.
In de eerstvolgende Fruitteelt (zaterdag 28 juli) leest u in een artikel meer over de PPS Vruchtrot/Zwartvruchtrot.
Overigens vinden onder de huidige droge omstandigheden geen infecties van zwartvruchtrot plaats.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juli 2018 - 17:10