LTO Nederland overlegt met het Ministerie van Economische Zaken om een nieuw Plantgezondheidsfonds voor alle plantaardige sectoren te realiseren. In april willen beide partijen met een intentieverklaring komen. Nu is er nog een algemene verordening van het PT waarmee sectoren een Plantgezondheidsfonds kunnen oprichten als quarantaine-organismen gevonden worden. Boomkwekers maakten hier bijvoorbeeld gebruik van bij het aantreffen (en ruimingen) van de boktor. Voor glasgroente speelde dit bij de paprikasnuitkever. Met geld uit dit fonds ontvangen getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de schade. Maar die verordening houdt op als in 2014 het PT wordt opgeheven. Omdat een dergelijke regeling er wel moet zijn, wordt nu gewerkt aan een nieuw Plantgezondheidsfonds. De NFO volgt de ontwikkelingen op de voet.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00