Vanuit Fruit 4.0 wordt gewerkt aan een wortelsnijmachine waarmee op boomniveau afhankelijk van de groeikracht gesneden kan worden. In 2017 is het NFO-Topsectorproject Fruit 4.0 van start gegaan. NFO heeft de ambitie om naast dit Topsectorproject ook diverse andere projecten te starten die helpen om precisietechnieken in de fruitteelt te introduceren. Deze projecten worden gebundeld onder de noemer ‘Fieldlab Fruit 4.0’ op Proeftuin Randwijk. Doel van de Fruit 4.0-projecten is om met behulp van precisietechnieken arbeid te besparen, productie te optimaliseren zowel in kwaliteit als kwantiteit en waar mogelijk de teelt verder te verduurzamen.
Dit seizoen gaat met financiële steun van het Fruitpact (provincie Gelderland) het eerste Fieldlab-project van start onder de titel ‘dronebeelden voor beter boomgaardmanagement’. In het project wordt gewerkt aan het valideren van gewasindexen om te komen tot een betrouwbare indicatie van de groeikracht van Conference-bomen. Op basis van deze indexen worden taakkaarten gemaakt die boomspecifieke wortelsnoei op basis van GPS mogelijk moet gaan maken. De ambitie is om over twee jaar een prototype te hebben van een precisiemachine die op boomniveau sterkgroeiende bomen kan wortelsnoeien.
Partners in dit project zijn NFO, WUR, Proeftuin Randwijk, Fruitconsult, Aurea Imaging en GPX Solutions. Op dit moment wordt een aantal Gelderse telers benaderd om mee te doen in het project.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 21:02