Het onderzoeksbedrijf FutureWater heeft een nieuw hydrologisch model Spatial Processes in HYdrology (SPHY) ontwikkeld. Het model berekent het bodemvocht in de wortelzone en de verdamping voor heel Nederland. Volgens FutureWater ondervangt het model de nadelen van vochtmetingen met een satelliet zoals dit in de akkerbouw al gebeurt. Het model meet niet maar doet een voorspelling. FutureWater wil het model verder ontwikkelen waardoor een beter waterbeheer door waterschappen en een betere watergift door agrariërs mogelijk wordt.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 - 10:00