Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil een nieuw wetsvoorstel indienen voor de kentekening van landbouwtrekkers. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Mede dankzij NFO-lobby haalde een wetsvoorstel om alle trekkers van kenteken te voorzien, het vorig jaar december niet. Wel werden er twee moties aangenomen; één om de snelheid voor trekkers die op de openbare weg rijden te verhogen van 25 naar 40 km/uur, en één om een toelatingsbeleid voor trekkers en landbouwmachines met wegbeheerders op te zetten. Met beide moties is tot nu toe nog weinig gedaan.
Vanaf 20 mei 2018 vallen alle land- en bosbouwtrekkers in de EU met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/uur onder de APK-plicht. Nederland moest uiterlijk 20 mei 2017 een plan indienen waarin wordt toegelicht hoe ze dit wil realiseren. Dat is niet gelukt, maar in opdracht van de minister heeft de RDW wel twee varianten onderzocht om aan de Europese eisen te voldoen. De eerste mogelijkheid is om alleen APK-plichtige trekkers te registreren.
In haar brief legt de minister uit dat ze deze variant niet ziet zitten. “De verwachting is dat de registratie- en APK-plicht massaal ontweken zullen worden. Het is namelijk bij staandehoudingen niet te controleren welke maximum-constructiesnelheid een landbouwvoertuig heeft. Het is eveneens mogelijk het voertuig aan te merken als motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) waarvoor de registratieplicht niet geldt”, aldus Schultz van Haegen. Ook is het aantal landbouwvoertuigen met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/uur relatief klein, waardoor de kosten voor registratie te hoog worden. Belangrijk punt is ook dat Schultz niet verwacht dat de Europese Commissie akkoord zal gaan met deze beperkte invulling van de APK-plicht.
De tweede variant is registratie van alle 270.000 trekkers in één systeem. Deze variant is wel Brusselproof. Dit betekent dat ook niet APK-plichtige trekkers de lasten van de registratie zullen dragen en hier geen enkel voordeel van hebben. En het risico op ontduiken van de registratie en de APK-plicht blijft groot, omdat geen uiterlijke kenmerken verplicht zijn.
In haar brief aan de Tweede Kamer licht Schultz van Haegen ook toe waarom ze beide in december aangenomen moties, bij invoering van de tweede variant niet kan uitvoeren. De decentrale wegbeheerders zijn tegenstander van een snelheidsverhoging zonder kentekening. Handhaving op straat is dan niet mogelijk en de technische geschiktheid voor een dergelijke snelheid is dan niet geborgd.
Voorstel van de minister is om het oude wetsvoorstel kentekening trekkers weer uit de kast te halen en weer in te dienen bij de Tweede Kamer. De minister ziet dan wel mogelijkheden om de andere moties uit te voeren en de APK-verplichting die de EU stelt te kunnen invoeren. Binnenkort biedt zij het wetsvoorstel opnieuw aan de Tweede Kamer aan.
Fedecom, Cumula en LTO-N overleggen binnenkort over de nu ontstane situatie. Cumula is voorstander van de uitvoering van de twee aangenomen moties. Binnen LTO-N is er met name binnen de akkerbouw zeer weinig draagvlak voor de invoering van een integrale kentekenplicht. De NFO sluit zich daar graag bij aan. En als het toch door moet gaan dan is het zeer belangrijk dat de uitzondering voor de pluktreintrekkers blijft.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 juni 2017 - 17:54