Dinsdag 2 september is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO Open Teelten met een looptijd van 1 juli 2014 t/m 1 juli 2015. De regeling piekarbeid is binnen de nieuwe CAO opgenomen, waarmee ze is veiliggesteld voor de sector. Verder gaan de lonen per 1januari 2015 met 1,5 procent omhoog. Dit zal dicht in de buurt komen te liggen van de prijscompensatie. Voor de NFO zijn het veiligstellen van de regeling  piekarbeid, gecombineerd met een loonstijging die in vergelijking met andere CAO’s zeker niet hoog is, de belangrijkste redenen geweest om in te stemmen met deze overeenkomst. Er zijn nog andere zaken afgesproken die de NFO liever niet had gehad, maar zij maakten deel uit van het onderhandelingsresultaat. Het betreft onder andere de reparatie van de WW-duur binnen de CAO.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 14:16