In januari 2017 gaat de nieuwe EU-richtlijn Fruitgewassen in. Vanaf die datum mogen binnen de EU alleen nog geregistreerde fruitrassen worden verhandeld. Tot voor kort bestond er voor fruit geen verplichte rassenregistratie. In principe waren alle fruitrassen vrij verhandelbaar binnen de EU, mits het ras algemeen bekend was of er een korte leveranciersbeschrijving beschikbaar was. Alleen voor kwekersrechtelijk beschermde gewassen waren er aanvullende handelsbeperkingen. In het kader van kwaliteitsverbetering worden er nu vanuit de EU strengere eisen gesteld aan de handel van fruitgewassen. Formeel moeten alle te verhandelen rassen (voor teeltmateriaal) al vanaf 1 oktober 2014 ergens in Europa officieel geregistreerd staan, maar er geldt nog een overgangstermijn van twee jaar. Voor Nederland is de Raad voor plantenrassen (Rvp) verantwoordelijk voor de registratie van toegelaten fruitrassen. Naktuinbouw verzorgt de beoordeling van de beschrijvingen en registratie voor het de Rvp.

De exacte regels van de nieuwe richtlijn worden momenteel vastgesteld, ze hebben vooral gevolgen voor vruchtboomkwekers. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 20 april 2015 - 09:39