Binnen de GMO-regels moeten producentenorganisaties zich nog meer dan voorheen richten op verduurzaming en marktgericht produceren. Dat zijn de twee belangrijkste strategische doelen binnen de nieuwe GMO-regeling die vanmorgen is gepubliceerd in de Staatscourant.
In mei stemde het Europees Parlement al in met de nieuwe Europese regels, waarna de afzonderlijke lidstaten de regeling naar de eigen situatie vertaalden. Nederlandse telersverenigingen hebben nu tot 1 oktober om hun operationele programma’s in te dienen. Op basis van deze programma’s kunnen subsidies aangevraagd worden.

Wat betreft verduurzaming gelden voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2019 de volgende doelen:

  • vermindering van uitstoot van broeikasgassen;
  • hergebruik van afvalstoffen;
  • voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar lucht, water en bodem;
  • bevorderen van geïntegreerde productie en
  • bevorderen van omschakeling naar een biologische productiewijze.

Voor het strategische doel marktgericht produceren gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 de volgende doelen:

  • Van de totale omzet van Nederlandse producentenorganisaties is op 31 december 2020 15 procent afkomstig uit de afzet van nieuwe producten of nieuwe concepten op bestaande markten of het aanboren van nieuwe afzetkanalen en markten.
  • Een jaarlijkse toename van 2,5% van de omzet per areaal.
  • Een toename van het aantal producten dat wordt afgezet in een hogere kwaliteitsklasse of met een onderscheiden kwaliteitslabel en

Een jaarlijkse groei van 5 procent van de omzet van biologisch gecertificeerde productie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juli 2017 - 19:11