Automatisering en digitalisering wordt ook de toekomst in de fruitteelt. De NFO organiseerde hiervoor samen met FME, Fedecom en Tuinbouw Digitaal een aantal bijeenkomsten voor fruittelers en techniekbedrijven. Hieruit kwam naar voren dat er aandacht moet komen voor onder meer: de inzet van technologie (High Tech Sensing, robotisering en ICT)  ten behoeve van  emissiebeperking, opbrengstverbetering en arbeidsbesparing in de boomgaard.  Tevens is er geld vrijgemaakt voor het opstellen van een advies over de beste manier voor de Nederlandse fruitteelt om met ICT technologieën te kunnen monitoren, te controleren, te optimaliseren en deze uiteindelijk zelf te sturen.

In het onderzoek werken LEI Wageningen en WUR nauw samen met PPO in Randwijk. Ook worden telers en techniekbedrijven benaderd om hun input te leveren.

Het project begint deze maand en het advies moet begin volgend jaar klaar zijn. Op basis van de uitkomsten gaat de NFO samen met de genoemde partners werken aan projecten die een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van de fruitteelt in relatie tot het milieu en het rendement op de teeltbedrijven. Het project sluit aan bij de NFO-innovatieagenda. Tuinbouw Digitaal maakt deel uit van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015 - 14:34