De NFO heeft innovatie hoog in het vaandel staan en daarom heeft de NFO ook dit jaar weer haar medewerking verleend aan de indiening van diverse topsectorprojecten (zogenaamde PPS’en) waarover volgende week ook een artikel in Fruitteelt volgt. De volgende twee projecten gaan in 2019 van start:
Uitbreiding Fruit 4.0
Het project Fruit 4.0 loopt inmiddels twee jaar. In het project zijn een aantal vragen naar voren gekomen die niet opgepakt kunnen worden binnen het lopende project. Daarom heeft het projectteam waarin ook de NFO zitting heeft, besloten een aanvullend projectvoorstel in te dienen bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dit voorstel is gehonoreerd en er wordt gewerkt aan:
– Een 3D-boomgaarddataplatform dat variabel spuiten in de boomgaard mogelijk maakt.
– Goedkeuren van de 3D-taakkaartmodule die plaatsspecifiek bespuiten mogelijk maakt. Nu gericht op chemisch dunnen en later mogelijk ook toepasbaar voor gewasbescherming.
– Oogstregistratiesysteem voor meten en bijsturen op kwaliteit en maat tijdens het plukken op basis van waarnemingen.
– Onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen, o.a. boomvormen, voor optimalisatie van sensing-toepassingen in de boomgaard.
– Toepassen van nieuwe kennis richting de praktijk via de zogenaamde innovatiecirkel.

Sleuventeelt appel/peer en containerteelt blauwe bes
De NFO is al een aantal jaren betrokken bij het project Teelt de Grond uit. Deze manier van telen biedt kansen, maar roept ook nog veel vragen op. Daarom wordt NFO penvoerder van het nieuwe Topsectorproject “Teelt de grond uit Fruit 2019-2021” waarvan de aanvraag bij Topsector Tuinbouw recent is goedgekeurd en waarin drie proeven centraal staan:
* Start van de droogtestressbehandelingen in de sleuventeeltproef met Conference op Proeftuin Randwijk (de proef is vorig jaar aangelegd, de bomen zijn 31 mei geplant).
* Voortzetting van de sleuventeeltproef met Junami op Proeftuin Randwijk.
* Voortzetting van de containerteeltproef met blauwe bes in Helenaveen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 oktober 2018 - 17:22