De markttoegang tot China die de NFO en Frugi Venta eind 2013 bereikten, biedt een nieuwe kans voor de fruitteeltsector. Het hoofdbestuur van de NFO wil deze kans benutten door te voorkomen dat er een slechte kwaliteit peren naar China wordt verscheept. Het is nu van belang dat het exportprotocol goed uitgewerkt wordt. Een protocol waarin geborgd wordt dat alleen peren van goede kwaliteit worden geëxporteerd naar China. Het exportprotocol biedt namelijk de mogelijkheden om eisen te stellen aan de kwaliteit van het product dat naar China gaat. Nu de markttoegang naar China is geregeld, start de opbouwfase van deze markt. Belangrijke voorwaarde is dat Nederland met een goed product deze opbouw vorm geeft.

Het belang van deze aanpak wordt onderkend. Verscheidene afzetorganisaties uiten hun zorg: ‘we moeten deze markt nu niet met slechte kwaliteit verprutsen’. Aan de andere kant proeft de NFO de huiver van diverse kanten om aan het protocol kwaliteitsvoorwaarden te verbinden. Maar een goede kwaliteit voor deze export moet leidend zijn. De NFO wil dit graag met een aantal afzetorganisaties oppakken.

Er zijn voorbeelden genoeg om de export naar China goed aan te pakken. Als voorbeeld noemt het bestuur de Scandinavische markt. Tien jaar geleden was deze markt een kwaliteitsmarkt met goede prijzen. Nu is Scandinavië een prijsmarkt geworden. De oorzaak is u allen bekend.

Ook het buitenland bundelt zijn krachten door producten via een koepelmerk te exporteren. Zuid-Tirol exporteert via een dergelijk merk naar Rusland.

In een nieuw jaar hebben we vaak goede voornemens. Laten we als sector in 2014 het voornemen hebben om te borgen dat we alleen goede kwaliteit aan China kunnen leveren.

Namens het bestuur van de NFO wens ik u allen een goed en voorspoedig 2014.

Siep koning    

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 januari 2014 - 09:30