Tijdens de Kennisdag fruit in Wageningen die vrijdag 20 november plaatsvindt gaat Ton Baltissen tijdens zijn lezing in het blok Houtig kleinfruit en Steenfruit in op de de notenteelt in Nederland. Hieronder alvast een korte inleiding:
De walnoot (Juglans regia) is volgens geschiedschrijving door de Romeinen naar ons land gebracht. Begrijpelijk want de walnoot is een robuuste boom die zeer gezonde vruchten geeft. De hazelnoot is een plant die in Nederland thuis hoort. Toch is de notenteelt is in Nederland een kleine sector. Dat heeft zijn redenen, maar ontwikkelingen als de aandacht voor functional foods, local for local, functionele toepassingen van groen en biobased economy geven nieuwe kansen voor de notenteelt. Ook de problemen in diverse productiegebieden in de wereld en de veranderende klimaatomstandigheden bieden nieuwe kansen voor een duurzame en rendabele notenteelt in Nederland. Vanuit het onderzoek in Wageningen (PPO-Boomkwekerij & Fruitteelt Randwijk en Alterra) wordt momenteel gewerkt aan stimulering van de notenteelt (walnoten en hazelnoten) in ons land. In een haalbaarheidsstudie wordt met een netwerk van telers en kwekers gekeken wat de belangrijkste obstakels zijn en mogelijke oplossingen hiervoor gezocht en getest.
Nieuwe innovatieve technieken en nieuwe samenwerking bieden perspectief op het verkleinen van de risico’s en op een duurzame en rendabele teelt. Ook de inzet van restproducten voor de Biobased Economie is een interessant traject. Dit haalbaarheidsproject onderzoekt of de risico’s te verkleinen zijn, waardoor de potentie van de teelt in Nederland benut kan worden. Daartoe wordt een technische en economische haalbaarheid studie van notenteelt (met name walnoot en hazelnoot) in Nederland uitgevoerd met name gericht op de knelpunten die de potentie, duurzaamheid en rendement van de teelt hinderen.

De Kennisdag wordt  gehouden in het Hof van Wageningen (Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen). Klik hier om u aan te melden. In een volgende Fruitteelt meer over het gehele programma.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 oktober 2015 - 14:17