Het nieuwe onkruidbestrijdingsmiddel Pledge kan interessant zijn. Toeleverancier P.G. Kusters liet op een dag voor klanten op 10 augustus bij Fruitteeltbedrijf Theunissen in Horssen met een eenvoudige demo de eerste ervaringen zien met een aantal nieuwe middelen waaronder het langwerkende bodemherbicide Pledge. Pledge moet voor 1 maart worden gespoten en blijft dan als een soort film op de bodem liggen. Het was de vraag of het stroken poetsen na toepassing van dit middel de werking tegengaat. Dat bleek heel erg mee te vallen in een demo waarin dit gebeurd was. Dezelfde demo liet wel overduidelijk zien dat kiemplanten van gras die tijdens de vroege toepassing aanwezig zijn, niet mee worden bestreden. Het is echt nodig om hiervoor een contactmiddel, bijvoorbeeld glyfosaat, toe te voegen.

Daarnaast bekeek Kusters de (neven)werking van de kalkmelk Neccal (een product van Proku) op perenbladvlo. Gespoten in het najaar kan het de eizetting door perenbladvlo mogelijk tegengaan. Uit eerste tellingen leek de aantasting in het voorjaar minder. In een volgend jaar wil Kusters Neccal ook eens uittesten in het voorjaar en nagaan in hoeverre het een alternatief kan zijn voor een middel als Surround.

Verder stond op het inhoudelijke programma een bacteriepreparaat om honingdauw sneller af te breken, de langzaam werkende meststoffen van DCM, de inzet van roofmijten in kers en de bestrijding van schurft en meeldauw.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 - 12:00