De fruitsector in Emilia-Romagna richt een nieuwe organisatie (naam is nog niet bekend) op voor de perenindustrie. Het Italiaanse Emilia-Romagna is met 22.500 hectare peren het belangrijkste perenteeltgebied in Europa. De oprichting van de nieuwe organisatie moet herhaling voorkomen van de crisissituatie in 2011 toen de perenprijs dramatisch laag was. In de organisatie zijn landbouworganisaties, de belangrijkste telersorganisaties, grote telers, handelsverenigingen, private handel en verwerkende industrie vertegenwoordigd. Volgens de organisatie moeten het areaal en het productiepotentiaal afgestemd worden op de marktvraag. Gezamenlijke promotie en reclame moet voor nieuwe markten zorgen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 - 12:00