Jarenlang onderzoek van Wageningen UR levert een nieuwe sleedoornonderstam voor pruim op. De pruimenteelt in Nederland heeft behoefte aan een zwakgroeiende onderstam. De afgelopen jaren is een groot aantal sleedoornselecties getoetst. Uit dit onderzoeksprogramma kwamen diverse selecties naar voren waarvan de groeikracht tussen de VVA-1 en St. Juliën A ligt. Tot nu toe is geen aantasting veroorzaakt door bacteriekanker (Pseudomonas syringae), dat een toenemend probleem vormt in de pruimenteelt. Voor de meest geschikte selectie is inmiddels communautair kwekersrecht aangevraagd. Dit traject gaat enkele jaren duren, maar nu kunnen er commerciële licenties worden verstrekt en kan er materiaal onder licentie worden geproduceerd en verhandeld. De onderzoekers werken nu aan het virusvrij maken en de vermeerdering van het plantmateriaal. Uit het buitenland is al interesse getoond voor gebruik van deze selectie als onderstam voor pruim. Maar wellicht zijn er ook mogelijkheden voor de teelt van kwetsen, abrikoos en perzik. Dit najaar wordt een informatiebijeenkomst voor boomkwekers gehouden. Ondernemers uit de boomkwekerij- en fruitteeltsector hebben via het Productschap Tuinbouw financieel bijgedragen aan deze innovatie.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:00