Door het inbrengen van een gen om vroege bloei ter realiseren en dit vervolgens weer uit te kruisen kunnen snel resistente, nieuwe appelrassen ontwikkeld worden, zonder dat deze genetisch gemanipuleerd zijn. Dat schrijft Wageningen UR in een brochure over de kansen van nieuwe veredelingstechnieken. WUR ziet de nieuwe technieken als een nuttige aanvulling op de gangbare veredelingspraktijk, met name in gewassen waarin gewenste rassenverbetering tijdrovend is, zoals bij appel.
Doordat de kennis over genen de afgelopen jaren sterk is toegenomen, kan met nieuwe veredelingstechnieken heel gericht gewerkt worden. In de veredeling van appels bestaan al technieken om binnen drie jaar een resistent ras te ontwikkelen. Via genetische modificatie zijn vroegbloeiende appellijnen ontwikkeld. Een ingebracht gen zorgt ervoor dat de zaailingen in het eerste jaar al bloeien. Vervolgens worden deze lijnen in het eerste jaar gekruist met een bacterievuurresistent, wild appelras. In het tweede jaar volgen kruisingen met rassen die schurft- en meeldauwresistent zijn. Zaailingen van deze kruisingen worden in het derde jaar gescreend met hulp van genetische markers. De rassen met resistentie tegen de drie ziektes, maar die het vroegbloeiende gen missen, worden uitgeselecteerd. Op deze manier blijven resistente rassen over die vrij zijn van genetisch gemanipuleerde genen.
Op dit moment wordt onderzocht of deze technieken vallen binnen de Europese GMO-richtlijn. Bepaalde processen zoals celfusie en mutagenese zijn hiervan al uitgezonderd, legt WUR-wetenschapper René Smulders uit. Deze technieken mogen vrij toegepast worden in de veredeling. Omdat de genoemde technieken in de appelveredeling nog dusdanig nieuw zijn heeft de Europese Commissie hierover nog geen besluit genomen. Verwacht wordt dat de Europese Commissie zich hierover begin 2016 uitspreekt.
Onder andere het Julius Kühn Instituut in Duitsland en ook in Zwitserland zijn al mee bezig geweest met deze nieuwe techniek. Voor zover bekend zijn hieruit zijn nog geen rassen voortgekomen. In de Verenigde Staten werkt een team met hulp van deze techniek aan nieuwe pruimenrassen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 december 2015 - 16:36