In februari 2018 lanceert de provincie Limburg het nieuwe subsidieprogramma LimburgAgrofood. Het doel van het nieuwe programma is het blijvend versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse agrofood-sector. Hiervoor stelt de provincie een budget van 2,7 miljoen euro beschikbaar. Binnen LimburgAgrofood wordt subsidie verstrekt voor drie soorten projecten: adviesprojecten, kennistrajecten en innovatieprojecten. Lees meer over de mogelijkheden op subsidiefocus.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 21:00