De provincie Flevoland stelt voor de eerste keer een subsidieregeling open voor fysieke investeringen in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf. In de periode van 20 februari tot en met 31 maart 2017 kunnen Flevolandse agrariërs een bijdrage aanvragen voor kosten die zijn gemaakt voor innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf. Het gaat om thema’s zoals nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatadaptatie, dierenwelzijn en –gezondheid en biodiversiteit. Voorbeelden zijn: investeringen in onroerend goed en nieuwe machines, installaties en tweedehands goederen. Maar ook kosten voor adviseurs, architecten en ingenieurs en voor adviezen, haalbaarheidsstudies, nieuwe computersoftware en bijvoorbeeld de ontwikkeling van octrooien zijn subsidiabel.
Innoveren en moderniseren op een agrarisch bedrijf kan flinke kosten met zich meebrengen. Om Flevolandse agrariërs te stimuleren om met de tijd mee te gaan, stelt de provincie hiervoor via het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 ( POP3) geld beschikbaar. In totaal is 1 miljoen euro beschikbaar voor deze openstelling. Via de regeling kan 40% van de subsidiabele kosten worden gecompenseerd, de overige 60% moet de indiener zelf financieren. Het subsidiebedrag moet minimaal € 25.000 zijn, en maximaal € 100.000,-. De subsidieregeling wordt in de periode tot 2020 nog vaker opengesteld.
Zie voor meer informatie over de Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen de site van de provincie Flevoland.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 februari 2017 - 15:30