Het CLM gaat dit jaar, in opdracht van het Faunafonds, op grotere schaal onderzoek doen naar de werking van het krekelsysteem ter voorkoming van pikschade door meesachtigen in de perenteelt. Vorig jaar werd dit systeem in opdracht van het Faunafonds in een pilot getest. Voor dit seizoen zoekt het CLM tien perentelers die aan het onderzoek willen meedoen.

NFO kring Midden-Nederland ondersteunt dit onderzoek met een beperkte financiële bijdrage.

Het krekelsysteem bestaat uit een metalen buis waarin zich een asje met kettinkjes bevindt. Deze ‘krekels’ worden met accu aangedreven en maken een scherp ratelend geluid. In de proef van vorig jaar bedroeg de schade op 60 meter afstand van het krekelsysteem 0,92 procent terwijl op 300 meter afstand 4,95 procent van de peren was aangepikt. Grootschaliger onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad een effectief middel is ter voorkoming van pikschade en of er geen gewenning optreedt. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:31