Veiling Haspengouw kijkt terug op een goed Kanzi-seizoen. In totaal zijn evenveel kilo’s als in 2010/’11 afgezet – 5,5 miljoen kg – maar de voorraad was eerder uitverkocht. De prijs lag voor alle maatklassen was gelijk aan of iets hoger dan voorgaand seizoen. De middenprijs over alle maten Kanzi-kwaliteit was € 0,90 per kg. Fruitmasters wil op dit moment nog geen uitspraken doen over de prijzen van Kanzi.

Bij Veiling Haspengouw leverden de maatklassen 75 – 80 mm en 80 – 85 mm een middenprijs van € 1,02 op. De laagste middenprijs – € 0,72 – werd gegeven voor de maatklasse > 90 mm.

De afzet steeg in alle verkoopkanalen, zowel via supermarkten als via de groothandel. Zo stegen de verkopen in oktober 2011 met 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de export deed Kanzi het goed, maar Etienne Leclere, commercieel directeur bij Veiling Haspengouw, wil zich niet uitspreken over waar die afzetmarkten zich bevinden. In het blad Veilingklokje van Veiling Haspengouw wordt gesproken over een containerreis van 36 dagen.

 

Voor het komende seizoen verwacht Leclere een normale oogst. Afgelopen winter zijn over 50 procent van het Belgische areaal hagelnetten geplaatst. Daarmee moet een catastrofe zoals in vorig seizoen voorkomen worden, toen is tijdens de hagelstorm van 18 augustus 20 tot 25 procent van de Kanzi-oogst verhageld.

 

Afzetplan peer

Veiling Haspengouw wil komend seizoen starten met een vrijwillig afzetplan voor peren. Dit om altijd product voor handen te hebben, wanneer de markt daar om vraagt. Nu gebeurt het nog te vaak dat de markt na een prijspiek overspoelt wordt met peren en dat vervolgens de prijzen zakken en het weer een paar weken duurt voordat de prijzen op het oude peil zijn, aldus Leclere.

Het afzetplan houdt in dat het afzetseizoen wordt verdeeld in vier perioden van twee maanden en dat telers voor elke periode kunnen aangeven hoeveel product ze gaan leveren. Telers krijgen per periode een middenprijs uitbetaald per kwaliteitssortering en maatklasse.

Veiling Haspengouw verhandelt jaarlijks gemiddeld 50 miljoen kg peren. Voor komend seizoen verwacht Leclere een normale oogst.

 

Meer informatie is te lezen in het blad Veilingklokje van Veiling Haspengouw.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 juli 2012 - 17:30