Na een wetswijziging door het Franse ministerie van Landbouw erkent de Franse overheid sinds begin mei Parkinson als beroepsziekte bij agrariërs die meer dan tien jaar gewasbeschermingsmiddelen hebben gebruikt. Dat meldt het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw op www.vilt.be . Eerder Frans onderzoek (2009) wees oude insecticiden als DDT en lindaan aan als boosdoeners, maar inmiddels stellen onderzoekers dat niet één actieve stof als veroorzaker kan worden aangewezen.

Parkinson komt bij ongeveer 1,5 procent van de Franse bevolking ouder dan 65 jaar voor. Het risico op Parkinson is bij professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen anderhalf tot twee keer zo hoog dan andere burgers. Blootstelling aan een combinatie van actieve stoffen gedurende langere tijd is hiervan de oorzaak, blijkt uit onderzoek.

 

In april verklaarde een Franse rechtbank nog een vordering ontvankelijk van een akkerbouwer die sinds 2002 lijdt aan een bepaalde vorm van kanker nadat hij meer dan twintig jaar gewasbeschermingsmiddelen gebruikte. De landbouwer zou zijn gewasbeschermingsmiddelenleverancier voor de rechter kunnen dagen. In de herfst buigt de rechter zich over de schadevergoeding voor de landbouwer.

 

In ons land was vorige maand nog een Chinees onderzoek in het nieuws dat het verband legt tussen blootstelling aan glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Monsanto, leverancier van onder andere Roundup, gaf aan het Chinese onderzoek niet geloofwaardig te vinden omdat dit onder laboratoriumomstandigheden en met hoge doses glyfosaat is uitgevoerd. Ook de Franse overheid legt geen duidelijk verband tussen één bepaald middel en het ontstaan van Parkinson.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 juni 2012 - 18:30