In april en mei gaat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier alle ruim 170 fruittelers in zijn werkgebied controleren.

Tijdens de onaangekondigde controles kijkt het hoogheemraadschap of de fruittelers zich houden aan de regels van het Lozingenbesluit, met name ten aanzien van de erfsituatie, teeltvrije zones en het gebruik van driftarme doppen. Bij (ernstige) overtredingen kan het hoogheemraadschap telers een boete opleggen.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 april 2012 - 21:30