De vorstperiode van begin februari dit jaar heeft in de gehele fruitteeltsector al 85 miljoen euro schade veroorzaakt. Door heel Nederland liepen fruitbedrijven zware (meerjarige) schade op aan zowel appel- als perenaanplanten, meldt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) in een persbericht dat maandag is verstuurd. De NFO onderneemt ook actie richting ministerie van EL&I.

De NFO is in overleg met het ministerie van EL&I over een vorm van compensatie voor de getroffen bedrijven. Tot dusver heeft het ministerie laten weten dat het de vorstschade ziet als een ondernemersrisico. De NFO vindt dat de schade het ondernemersrisico overstijgt vooral omdat er sprake is van zeer lage uitkeringen uit de verzekeringen.

De komende maanden verwacht de sector nog meer uitval van fruitbomen en daarmee een verdere toename van de schade. Dit blijkt uit de inventarisatie van de NFO die begin juli werd afgerond. Vooral in Flevoland zijn de fruitteeltbedrijven zwaar getroffen. Maar ook in Gelderland en Noord-Brabant hebben fruitteeltbedrijven zware schade opgelopen. Door het grillige verloop van de schade hebben tientallen bedrijven dit jaar nauwelijks productie. Voor zwaar getroffen bedrijven kan de schade wel tot 3 ton oplopen.

De totale schade bestaat voor circa 70 miljoen euro uit verlies van oogst door knoppen die bevroren waren. De oogstuitval zal tot uiting komen in een lagere fruitproductie van met name appels en peren. Woensdag 18 juli maakt het Productschap Tuinbouw de oogstraming van appels en peren bekend.

De schade door uitval van bomen, bedraagt (tot begin juli) circa 15 miljoen euro. De productie in beschadigde boomgaarden zal daardoor ook de komende jaren verminderd zijn.

Met circa 45 miljoen euro verlies in het gewas peer en 35 miljoen euro in appel zijn deze twee gewassen het zwaarst getroffen. De overige 5 miljoen euro is schade aan klein- en steenfruit.

De 85 miljoen euro is de waarde van de schade die tot en met juni 2012 ontstaan is. Pas aan het eind van dit jaar en wellicht ook nog tijdens het nieuwe groeiseizoen van 2013 wordt pas duidelijk hoe groot de totale uitval van bomen zal zijn.

 

Het persbericht is door de media goed opgenomen

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juli 2012 - 16:00