In maart is voor de vierde keer dit seizoen kwaliteit van Elstar en Conference in het winkelschap gemeten. De metingen van maart laten een meer gematigd beeld zien dan de vorige perioden. In 49 procent van de supermarkten was de gemiddelde hardheid > 5 kg/cm. De kleur blijft een verbeterpunt.

Van de appels had 13 procent minder dan 30 procent aaneengesloten blos. Verder waren er weer veel butsen en open beschadigingen te zien. Het gaat in deze voorjaarsperiode met name om eerste pluk partijen uit DCS bewaring. In november en januari waren de verschillen tussen partijen groter. Gemiddeld staat maart nu op de derde plaats van de lijst met het beste resultaat. September voert de lijst aan met gemiddeld het beste resultaat, vervolgens januari, maart en als dieptepunt november. De kwaliteitsmonitor is een initiatief van de NFO, diverse afzetorganisaties en FruitConsult. Zij zijn vertegenwoordigd in de Trekkersgroep Elstar.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 april 2012 - 21:30