In de praktijk maken telers, met name in het zuidwesten van het land, op kleine schaal gebruik van opgekweekte roofmijten tegen fruitspint in appel. In 2009 voerde leverancier Syngenta in samenwerking met Van Iperen, De Witte Agro en Kusters praktijkproeven uit bij telers.

 

De telers zelf zijn volgens Jan Hoogland van Syngenta overwegend positief over de inzet van de gekweekte roofmijten. In de percelen werd nauwelijks spint waargenomen, maar wel roofmijten. Ook in het voorjaar van 2010 werden nog roofmijten teruggevonden die de winter overleefd hadden. En in de teeltseizoenen daarna zijn de roofmijten teruggevonden.

De praktijkproeven zijn uitgevoerd in bestaande en pasgeplante percelen. In kers zijn de roofmijten volgens Hoogland eveneens met positief resultaat op één perceel getest. De roofmijten worden in kweekzakjes in de bomen uitgehangen. Syngenta brengt de gekweekte roofmijten onder de naam Anderline aa op de markt.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 - 18:00