Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) sloot met LTO een Green Deal om het saneren van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen fiscaal aantrekkelijk te gaan maken voor agrariërs. Voor LTO-leden geldt nog een extra voordeel omdat de totale vervangingsoperatie onder de Vamil-regeling kan worden gebracht. Kijk voor meeri nformatie of www.rijksoverheid.nl .

De totale vervangingsoperatie kan op deze manier straks 12 procent belastingvoordeel opleveren. Voor het onderdeel asbestsanering kan men gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Op het plaatsen van zonnecollectoren kan de energie-investeringsaftrek (EIA) worden toegepast en in het kader van de Green Deal kan de totale vervangingsoperatie onder de regeling willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (Vamil)worden gebracht.

 

LTO zal een handleiding schrijven om de subsidieaanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken.

In totaal telt Nederland circa 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen. Driekwart daarvan ligt op agrarische bedrijfsgebouwen. Atsma hoopt dat de nu gepresenteerde regelingen eraan bijdragen dat er een versnelling komt in het opruimen van de oude asbestdaken.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 juni 2012 - 18:30