In het oppervlakte- en grondwater in de provincie Utrecht zitten meer gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt dan volgens de normen is toegestaan. Bureau LaMi van de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben daarom laten onderzoeken langs welke route de gewasbeschermingsmiddelen in het water komen.

Het onderzoek richtte zich naast de emissieroutes ook op de oplossingsrichtingen voor vier gebruikte middelen in de fruitteelt: captan, thiacloprid, boscalid en glyfosaat. Het onderzoek is uitgevoerd door Alterra, Grontmij en PPO Fruit.

 

Uit het onderzoek bleek dat drift via de lucht, drainage, de lozing van water uit installaties voor fruitsortering en afspoeling van het erf, de belangrijkste routes zijn. Ook is gebleken dat captan één van de probleemstoffen in het oppervlaktewater is. De uitkomsten van dit onderzoek waren voor de Utrechtse fruitsector aanleiding om afspraken te maken met de provincie en het waterschap om de normoverschrijdingen terug te dringen. Alle partijen erkennen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zeker captan onvermijdelijk is om fruit te beschermen tegen ziekten en plagen.

 

Samen aan de slag

Het waterschap, de provincie en de fruitsector slaan nu de handen ineen om de waterkwaliteit te verbeteren, in combinatie met een duurzame Utrechtse fruitteelt. “We hebben samen een probleem en daarom zoeken we samen naar een oplossing”, aldus hoogheemraad Guus Beugelink van het waterschap.

“De fruitsector wil de waterkwaliteit verbeteren door maatregelen te treffen”, aldus Gert van Os, voorzitter van de NFO, afdeling Vecht en IJssel. Dat kan door het gebruik van driftarme spuitdoppen, zuiveringssystemen en andere spuitschema’s.

 

De fruittelers gaan in studiegroepen aan de slag met de invoering van de maatregelen en om van elkaar te leren. Alle partijen in de keten van de gewasbeschermingsmiddelen, zoals fabrikanten en verkopers zijn vertegenwoordigd in de studiegroepen. Het waterschap verbetert de monitoring van captan, zodat de resultaten van de maatregelen goed zichtbaar worden. Het streven is om deze en andere afspraken vast te leggen in een convenant tussen de betrokken partijen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 juli 2012 - 17:30