Naar aanleiding van de boetes in de paprika- en zilveruitjessector waarschuwen mededingingsrechtadvocaten de AGF-sector voor het maken van mededingingbeperkende afspraken. Volgens juristen van het Haagse kantoor BarentsKrans moeten telers zich bewust zijn van wat wel en niet mag. Zij moeten zelfstandig op de markt actief zijn en mogen in beginsel geen afspraken maken over concurrentiegevoelige zaken. Dit kan het uitwisselen van prijzen zijn als telers die op elkaar willen afstemmen. Alleen binnen erkende producentenorganisaties en binnen een coöperatie mogen telers wel concurrentiegevoelige informatie uitwisselen en afspraken over een gezamenlijke afzet maken. Erkende producentenorganisaties mogen onderling geen afspraken maken die NMa-gevoelig kunnen zijn. Vaak klinkt de noodzaak van meer samenwerking in de AGF-afzet. De NMa staat juist die samenwerking in de weg.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 15 juni 2012 - 08:00